Outlook

De screenshots in de handleiding zijn van een oudere versie van outlook. Echter zijn de stappen (bijna) altijd identiek aan de nieuwere versies. 

In de engelse versie is dit:

Manually configure server settings or additional server types.

  1. ‘Naam’: de afzendernaam die wordt meegegeven als u een e-mail verstuurt.
  2. ‘E-mailadres’: het e-mailadres dat u wilt instellen.
  3. ‘Type account’: kies POP of IMAP.
  4. ‘Server voor inkomende e-mail’: creativecreation.nl 
  5. ‘Server voor uitgaande e-mail’: creativecreation.nl
  6. ‘Gebruikersnaam’: uw e-mailgebruikersnaam.
  7. ‘Wachtwoord’: uw e-mailwachtwoord.
  8. ‘Wachtwoord onthouden’: kies of u wilt of het programma uw wachtwoord wel of niet onthoudt.

U ziet het scherm zoals hiernaast. 

Pop3
Inkomend:
Server: creativecreation.nl
Port: 995
Over: ssl

Uitgaand:
Server: creativecreation.nl
Port: 587
Over: tls (of starttls)

Imap
Inkomend:
Server: creativecreation.nl
Port: 993
Over: ssl

Uitgaand:
Server: creativecreation.nl
Port: 587
Over: tls (of starttls)

Hier vinkt u de opties aan zoals hiernaast weergegeven.